รายงานพิเศษ กระจูดบ้านทอนอามาน ผลิตภัณฑ์ OTOP พรีเมียมของจังหวัดนราธิวาส เตรียมจัดแสดงใน ครม.สัญจร

16 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 806

รายงานพิเศษ 

กระจูดบ้านทอนอามาน ผลิตภัณฑ์ OTOP พรีเมียมของจังหวัดนราธิวาส เตรียมจัดแสดงใน ครม.สัญจร             


        ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระจูดหลากหลายลวดลาย เช่น ลวดลายบาติก ลวดลายปาเต๊ะ ที่ยังคงอัตลักษณ์ชายแดนใต้ ล้วนเป็นฝีมือของสมาชิกกลุ่มกระจูดบ้านทอนอามานจังหวัดนราธิวาส 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP พรีเมียมของจังหวัดนราธิวาส ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้คัดเลือกนำไปจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ชายแดนใต้ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและ ครม.สัญจร นอกสถานที่จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 20-21 มกราคม 2563 นี้  

        นางพัชรินทร์ บินเจ๊ะมิง ประธานกลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน บอกว่า อาชีพสานกระจูดสืบสานมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ บวกกับความชื่นชอบและหลงไหลในงานหัตถกรรม จึงได้ก่อร่างสร้างกลุ่มมาตั้งแต่ 2543 ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการศิลปาชีพฯ จำนวน 20 คน นอกจากนี้ยังมีแม่บ้านที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง เข้ามาเรียนรู้และร่วมผลิตชิ้นงานกระจูด ทำให้มีรายได้เสริมจุนเจือในครอบครัว  

        นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP มาตลอด โดยการบูรณาการกับส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานรับรอง ด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ด้านการส่งเสริมความเข็มแข็งและพัฒนากลุ่มผู้ผลิต /ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอและจังหวัด 

        จังหวัดนราธิวาส มีผู้ประกอบการลงทะเบียนประจำปี 2559-2561 

จำนวน 129 ราย 134 ผลิตภัณฑ์ โดยกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของแต่ละชุมชนได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานจนสามารถเชื่อมโยงสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศได้ โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2562 จำนวน 132 ราย แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่อาหาร, เครื่องดื่ม, ผ้า เครื่องแต่งกาย, ของใช้ตกแต่ง และของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อสร้างโอกาสและซ่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ เพื่อพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานระดับสากล และเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งที่มีอยู่เดิมและเพิ่มช่องทางใหม่ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลต่อไป

        ทั้ง 8 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ OTOP พรีเมียมของจังหวัดนราธิวาส ที่จะนำไปจัดแสดงในกิจกรรมต้อนรับคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 20-21 มกราคมนี้ อาทิ กลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน กลุ่มกระจูดรายา กลุ่มญาดาบาติก กลุ่มผ้าทอบ้านตอหลัง กลุ่มชันโรง กลุ่มโรตีกึ่งสำเร็จรูปตราอาสฮา กลุ่มน้ำพริกฮานาซามา และกลุ่มผ้าปาเต๊ะ ถือเป็นกลุ่ม OTOP ที่ปัจจุบัน มีการพัฒนาคุณภาพและต่อยอดจนประสบความสำเร็จ จนสามารถเชื่อมโยงทั้งตลาดภายในและต่างประเทศได้มนัส พรหมชาด ...ถ่ายภาพ

ผลดา ชูสิงห์  ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส รายงาน


                                

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ผลดา ชูสิงห์

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส