จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานวันครู ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

16 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 693

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานวันครู ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู

            วันนี้ (16 ม.ค.63) ที่โรงเรียนวัดดอนทอง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” โดยมี นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ในจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ รวมถึงส่งเสริมความสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน

            ภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา  สวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ การกล่าวคำปฏิญาณตน ยืนยันในอุดมการณ์วิชาชีพ และยืนสงบนิ่ง 1 นาทีการอ่านสารวันครูจากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มอบเข็มและเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จำนวน 235 คน

            สำหรับการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 64 ในส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา คุรุสภาได้กำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้นำในการประสานแนวทางการจัดงานวันครู ไปยังหน่วยงานทางการศึกษา ภายใต้แก่นสาระการจัดงานวันครู “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม 2563 ด้วยการรณรงค์ให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญา และชุมชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม รวมทั้งกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง กำหนดคำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา "หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา One Slogan One School” เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของงานวันครู และความภาคภูมิใจในความเป็นครู


#ครูไทยรักศิษย์คิดพัฒนา #งานวันครู  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาญณรงค์ เนตรโรจน์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา