รายงานพิเศษ: คลองเปรมประชากร

12 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 1062

รายงานพิเศษ

คลองเปรมประชากร


ในวันพรุ่งนี้ 13 มกราคม 2563 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมลงเรือล่องคลองเปรมประชากร ตรวจเยี่ยมการพัฒนาชุมชนริมคลอง พร้อมเป็นประธานยกเสาเอกสร้างบ้านใหม่ ที่ชุมชนประชาร่วมใจ 2 ซึ่งเป็นชุมชนแรกในคลองเปรมประชากรที่มีการรื้อย้าย คาดว่าการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรจะสร้างบ้านแล้วเสร็จในปี 2565 

รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการแก้ไขที่อยู่รุกล้ำแนวลำคลองและทางระบายน้ำ เพื่อคืนคลองให้กับสาธารณะและพัฒนาที่อยู่อาศัยไปพร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการบ้านประชารัฐริมคลอง เป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาลำคลองให้ใสสะอาด พร้อมทั้งปราศจากยาเสพติดในชุมชน ล่าสุดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.กำหนดจัดงาน คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม ที่ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตหลักสี่ กทม. ในวันที่ 13 มกราคมนี้ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชนคลองเปรมประชากร พร้อมเป็นประธานยกเสาเอกบ้านใหม่ให้แก่ประชาชนที่รื้อย้ายบ้านเรือนออกจากแนวคลองเปรมประชากร มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุและอนุญาตก่อสร้างบ้าน 210 หลังให้แก่ผู้แทนชุมชนประชาร่วมใจ 2 ซึ่งเป็นชุมชนแรกในคลองเปรมประชากรที่ชาวชุมชนร่วมกันรื้อย้าย 

นายธนัช นฤพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า โครงการพัฒนาที่อยุ่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรแล้วเสร็จ พี่น้องประชาชนริมคลองจะมีบ้านที่มั่นคง ปลอดภัย สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งริมคลองมีน้ำที่ใสสะอาด ปราศจากขยะ ขณะที่ชาวในชุมชนจะร่วมกันพัฒนาให้เป็นชุมชนที่เข็มแข็ง ทั้งด้าน เด็กเยาวชน คนพิการและผู้สุงอายุ นับเป็นความร่วมมือที่ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อน ที่ปรับปรุงชุมชนริมคลองทั้งหมดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับการพัฒนาคลองเปรมประชากรนั้น เป็นหนึ่งในโครงการบ้านประชารัฐริมคลอง โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมทั้งหมด 32 ชุมชน ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เขตจัตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง และ 6 หมู่บ้านในพื้นที่เขตจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งหมด 6,386 ครัวเรือน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้กำหนดในแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่มุ่งมั่นตั้งใจให้พี่น้องประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้คลองเปรมประชากร จะดำเนินการตามรูปแบบคลองลาดพร้าว ที่มีบ้านที่มั่นคง ลำคลองใสสะอาด คาดว่าจะดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จในปี 2565 

อย่างไรก็ตาม โครงการบ้านประชารัฐริมคลอง เป็นโครงการที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนริมคลอง เพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นับว่าเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะที่อยู่อาศัยเป็นรากฐานสำคัญของสังคม ซึ่งจะทำให้คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ กลิ่นหอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย