สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ฝึกซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในเรือนจำ

11 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 738

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ฝึกซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในเรือนจำ


        นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายสมจิตร์ สมธิ ผู้อำนวยการส่วนเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และนายสุบิน วีเกษ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ เรือนจำจังหวัดพะเยา เปิดฝึกอาชีพเสริม สาขา การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (โครงการเรือนจำโครงสร้างเบา) จำนวน 40 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2563 ณ เรือนจำโครงสร้างเบาร่องห้า เรือนจำจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

        ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า การฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้ต้องขังในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในครั้งนี้ เน้นการฝึกอาชีพในสาขาที่ผู้ต้องขังมีความถนัดและสนใจ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกไปประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ภายหลังพ้นโทษ ไม่หันกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก จึงเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน นอกจากสาขาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยายังได้ร่วมกับเรือนจำจังหวัดพะเยา กำหนดจัดการฝึกอาชีพเสริมตามโครงการดังกล่าว อีก 2 สาขาอาชีพ ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ และช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านแล้วการพาณิชย์ขนาดเล็ก ในช่วงกลางเดือนมกราคม 2563 นี้อีกด้วยข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.พะเยา