นายกรัฐมนตรี ยืนยัน รัฐบาลไม่รีดภาษีแต่ต้องการให้ทุกคนเข้าสู่ระบบ

06 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 115

นายกรัฐมนตรี ยืนยัน รัฐบาลไม่รีดภาษีแต่ต้องการให้ทุกคนเข้าสู่ระบบ


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือ SME เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ 7 มกราคม 2563  เนื่องจากยังมีหลายหลักเกณฑ์ที่ SME ไม่สามารถเข้าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐได้ ส่งผลให้ขาดความเข้มแข็ง อาจทำให้กระทบกับขีดความสามารถในการแข็งขัน นำไปสู่ปัญหาการเลือกจ้างงานและที่ผ่านมา SME มีการพัฒนาที่ช้า ดังนั้นวันนี้ต้องพัฒนาตั้งแต่ผู้ประกอบการไปถึงลูกจ้าง นอกจากนี้ยังมุ่งดูแล SME ที่มีความเสี่ยงจะเลิกกิจการ ควบคู่กับการยกระดับให้กลุ่ม SME สามารถผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของตลาดได้ 

นายกรัฐมนตรี ยังระบุว่า รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลเศรษฐกิจของประเทศ แต่ต้องไม่ใช่การติติงเพียงอย่างเดียว เพราะรัฐบาลต้องดูแลภาพรวมทั้งหมดและขอให้ทุกคนมองที่ความสำเร็จของ 5 ปีที่ผ่านมาและของสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้เริ่มทำด้วย

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การแก้ปัญเรื่องที่ดินทำกินรัฐบาลยึดระเบียบ หลักเกณฑ์ ดูความเดือดร้อนของประชาชนและไม่มีเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะเร่งรัดทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)เพื่อจัดสรรที่ดินให้ประชาชนทุกจังหวัดเหมือนกับที่ทำมาแล้วกว่าหลายแสนไร่ ซึ่งจะเป็นการให้ใช้ประโยชน์แต่ไม่ใช่การออกโฉนด เพราะจะขัดกับกฎหมายและไม่มีที่ดินมากพอที่จะทำได้ พร้อมขอให้ทุกคนเข้าใจหลักการ ข้อกฎหมาย ที่ผ่านมาปัญหาที่พบคือไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ ต่างจากหลายประเทศ ที่ทุกคนให้ความร่วมมือและสามารถใช้กฎหมายทำให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมได้

นายกรัฐมนตรี ขอประชาชนอย่าเชื่อข้อมูลที่บิดเบือน โดยเฉพาะการกล่าวหาว่ารัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง ขอให้ทุกคนย้อนมองว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องเสียภาษี จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับกฎหมายกำหนด ยืนยันว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่ปรับขึ้นภาษี เพียงแต่ศึกษาปรับขึ้นภาษีสินค้าบางประเภท เช่น สินค้าที่มีค่าความหวานเพราะรัฐบาลมองเรื่องสุขภาพ รวมถึงภาษีท้องถิ่นที่ต้องจัดเก็บเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น แต่คงไม่ใช่ระดับที่สูงมากนัก แต่เพื่อให้ทุกคนเข้าสู่ระบบภาษี ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลไม่ได้มองหรือมุ่งหวังว่าเรื่องจะเป็นรายได้หลัก เช่นเดียวกับโครงการ ชิม ชอป ใช้ ที่ต้องการให้ร้านค้าต่างๆ เข้าสู่ระบบ

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ตนเองตั้งใจมั่นในการทำงานมาตลอด 5 ปี จนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังยืนยันว่า ตนเองมีแรงศรัทธาและไม่เพื่อต้องการอำนาจ และผลประโยชน์ แล้วทำไมจะต้องไม่ไว้ใจตนเอง ดังนั้นหากใครมั่นใจในตนเองก็ต้องเชื่อว่าจะสามารถควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินไม่ให้ทุกอย่างกลับไปเป็นปัญหาเหมือนในอดีต


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิสิทธิ์ จันทร์เต็ม / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย