สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เสริมแกร่งผู้สูงอายุทำกระเป๋าอัตลักษณ์หมู่บ้านโอทอปนวัตวิถีหนองหล่ม

20 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 152

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เสริมแกร่งผู้สูงอายุทำกระเป๋าอัตลักษณ์หมู่บ้านโอทอปนวัตวิถีหนองหล่ม


        ที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลหนองหล่ม วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมุ่งเน้นการสร้าง “แรงงานสูงอายุคุณภาพ” ที่สามารถยึดการทำผลิตภัณฑ์กระเป๋าอัตลักษณ์ เป็นอาชีพเสริม ที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานและยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ทั้งเชิงประเพณี วัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีได้อีกด้วย จึงเป็นการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ของจังหวัดพะเยาในปี พ.ศ.2564

        ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเป็นกระเป๋าอัตลักษณ์เฉพาะเพื่อเป็นสินค้าที่ระลึกประจำหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านหนองหล่ม รวมถึงเทคนิคการเล่าเรื่องราวของการทอผ้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าของชุมชน ควบคู่กับการสาธิตการผลิตกระเป๋า เพื่อเป็นกิจกรรมดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 

        แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเริ่มจากเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชน"ครูบาคำ" พระเกจิอาจารย์ของหมู่บ้าน ไหว้สา”เจ้าพ่อคำปวน” แม่ทัพของพระยาลิ้นก่านที่ปกปักรักษาชุมชน นำชมป่าต้นน้ำสัมผัสธรรมชาติ ชมต้นตะเคียนยักษ์อายุกว่า 100 ปีและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พันปี ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยศาสตร์การนวดไทยสปายะ จิบชาสมุนไพรชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติแล้วจะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติและเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ชมนกยูงแบบใกล้ชิด ชมน้ำตกธารสวรรค์ภูนางที่สวยงามมีน้ำตลอดปี เดินเขาชมถ้ำหลวงบางมด สำหรับผู้ที่ต้องการผจญภัยการท่องเที่ยวแนวผจญภัย สุดท้าย นั่งชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นพร้อมทานอาหารเย็นแบบอินทรีย์พื้นบ้านที่ปลอดภัย เช่น น้ำพริกน้ำปู น้ำพริกหนุ่มผักนึ่ง น้ำพริกอ่อง ผักสด ต้มส้มไก่บ้านยอดมะขาม ปลานิลนึ่งเผาเกลือ


#nnt  #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา #เสริมแกร่งผู้สูงอายุข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.พะเยา