จ.สุรินทร์ เชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2563

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 554

            นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ.2563 โดยกำหนดการคัดเลือกศิลปินและมอบรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 7 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง ศิลปะการออกแบบ ภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย ซึ่งเป็นผู้มีมานะสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถก้าวหน้าไปในเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคง และมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ อีกทั้งเป็นการจุดประกายให้วงการศิลปะเกิดการตื่นตัว และศิลปินได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทยมากขึ้น โดยผู้สนใจสามารถส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ส่งให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม  ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร แบบฟอร์ม หรือรายละเอียดได้ทาง www.ocac.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 044 040 860 ต่อ 108 และในวันและเวลาราชการ#จังหวัดสุรินทร์ #รางวัลศิลปาธร #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กฤษฎา สุนทร

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์