ข่าวดี เกาหลีใต้ปลดล็อกแบล็กลิสต์ผีน้อยไทยกลับประเทศไม่ผิดกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 290

ข่าวดี เกาหลีใต้ปลดล็อกแบล็กลิสต์ผีน้อยไทยกลับประเทศไม่ผิดกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563


หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่า ทางการเกาหลีใต้ได้ปลดล็อกแบล็กลิสต์ แรงงานไทยในเกาหลีใต้ ที่ลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมาย สามารถเดินทางกลับประเทศไทย โดยไม่ผิดกฎหมายได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 เพื่อให้แรงงานไทยกลับเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่มารายงานตัวเข้าสู่ระบบการปลดแบล็กลิสต์ตามกำหนด วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทางการเกาหลีจะส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจกวาดล้างแรงงานไทยที่ผิดกฎหมาย 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากข้อมูลของ สำนักงานแรงงานในเกาหลีใต้ แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ทางการเกลาหลีใต้เปิดให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายรายงานตัวกลับประเทศโดยสมัครใจ ไม่เสียค่าปรับและไม่ห้ามเดินทางเข้าประเทศเกาหลี ซึ่งหากพ้นกำหนดคือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 จะเสียค่าปรับ 30% และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จะเสียค่าปรับ 50% ขณะที่ ผู้ที่ถูกจับกุม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จะต้องจ่ายค่าปรับตามระยะเวลาที่อยู่เกินวีซ่า โดยผู้ที่ถูกจับและอยู่เกินวีซ่า 3 ปีขึ้นไป จะเสียค่าปรับ 20 ล้านวอน ผู้ที่จ่ายค่าปรับก่อนกลับประเทศ ไม่ห้ามเดินทางเข้าประเทศ โดย ตม.จะตรวจสอบก่อนอนุญาตให้เข้าประเทศ 

ส่วนผู้ที่เดินทางกลับและไม่จ่ายค่าปรับ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 จะห้ามเข้าเกาหลีใต้ เป็นเวลา 1-10 ปี ส่วนผู้ที่กลับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จะห้ามเข้าเกาหลีใต้เป็นเวลา 3-10 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 นายจ้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมของเกาหลีใต้ หากสมัครใจแจ้งการจ้างแรงงานผิดกฎหมาย จะไม่ต้องจ่ายค่าปรับและอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมายได้ชั่วคราว

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวตอนท้ายว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาแรงงานไทยลักลอบเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเข้มงวดและจริงจัง เพราะเป็นประเทศที่มีแรงงานไทยทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้รับค่าจ้างสูงประมาณ 45,644 บาทต่อเดือน ในกรณีทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และนายจ้างเกาหลีมีความต้องการจ้างแรงงานไทย เนื่องจากมีฝีมือและมีวินัย อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานจะมีมาตรการรองรับแรงงานกลุ่มดังกล่าวให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด กับบริษัทและนายหน้าที่หลอกลวงข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิตยา คุณสิม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย