อบจ.สุพรรณบุรี เปิดงานมหกรรมการเกษตร-อุตสาหกรรม

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 448

อบจ.สุพรรณบุรี เปิดงานมหกรรมการเกษตร-อุตสาหกรรม

            วันนี้ (14 ธ.ค.62) นายจองชัย เที่ยงธรรม อดีต รมช.กระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานกระกวดโคพันธุ์ฮินดูบราซิล ในงานมหกรรมการเกษตร-อุตสาหกรรม ที่ลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รอง ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี นายวิทยา บุณยพัชรินทร์ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ในฐานะผู้จัดงาน เกษตรกร และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

            นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า การประกวดโคพันธุ์ฮินดูบราซิล ในงานมหกรรมการเกษตรครั้งนี้ จัดขั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนและครอบครัว ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาพันธุ์โคเนื้อ ศึกษาการคัดเลือกพันธุ์โคเนื้อในสภาพที่เป็นจริง รวมทั้งเพื่อให้เกษตรได้ศึกษาองค์ความรู้ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ด้านการจัดการฟาร์ม ด้านอาหารสัตว์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาร่วมงาน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มรายได้ โดยการจัดประกวดโคฮินดูบราซิล ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทสีโบ๊ท ประเภทสีแดง และประเภทรวมสี โดยผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลของ นายจองชัย เที่ยงธรรม อดีต รมช.กระทรวงคมนาคม


#งานมหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรม #ลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เฉลียว อินยิ้ม

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.สุพรรณบุรี