มท.2 ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อ ทล.4 (เพรชเกษม)-ทล.4369 (พรุเตียว)-ด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 239

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อ ทล.4 (เพรชเกษม)-ทล.4369 (พรุเตียว)-ด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 เพื่อประโยชน์ในการคมนาคม และการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

          วันนี้ (14 ธ.ค. 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อ ทล.4 (เพรชเกษม)-ทล.4369 (พรุเตียว)-ด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านศุลกากรสะเดา สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา สำนักงานทางหลวงที่ 18 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

          นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ประกาศให้จังหวัดสงขลาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาโดยมีท้องที่ประกอบด้วย ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม ตำบลปาดังเบซาร์ และตำบลสำนักแต้วของอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เนื่องจากว่าการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 มีกำหนดการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 แต่เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 กับถนนสายหลักสายทางหลวงหมายเลข 4 ยังไม่มีเส้นทางคมนาคมรองรับ ประกอบกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนดเริ่มดำเนินการโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาในปีงบประมาณ 2562

          ทั้งนี้ การก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ทล.4) กับทางหลวงหมายเลข 4369 (พรุเตียว)-ด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนประกอบกับเพื่อให้มีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 กับนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจสงขลา เพื่อใช้ประโยชน์ในการคมนาคมและการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จประมาณ ปี 2565

    
#มท.2 #ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อ ทล.4 (เพรชเกษม)-ทล.4369 (พรุเตียว)-ด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา