นพค.23 เลยมอบผ้าห่มกันหนาว 300 ผืนราษฎรประสบภัยหนาวอำเภอนาด้วง

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 284

นพค.23 เลยมอบผ้าห่มกันหนาว 300 ผืนราษฎรประสบภัยหนาวอำเภอนาด้วง

            วานนี้ (13 ธ.ค. 62) ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วงจังหวัดเลย พันเอก ภาณุรัตน์ ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านท่าสวรรค์ ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ได้ดำเนินการนำกำลังพลออกให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านจากบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก หมู่ 6 และบ้านร่มเย็น หมู่ 7 ตำบลนาดอกคำ ร่วมงานกว่า 300 คน

            พันเอก ภาณุรัตน์ ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 23 กล่าวว่า อากาศหนาวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ มักเกิดขึ้นช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยประมาณกลางเดือนตุลาคม ซึ่งจะนำลมหนาวมาสู่ประเทศไทยเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวอากาศ มักแปรปรวนไม่แน่นอน อาจจะเริ่มมีอากาศเย็นหรือยังมีฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นช่วงบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

            สถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเลยโดยทั่วไป ฤดูหนาวของจังหวัดเลยจะอยู่ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ในช่วงนี้อุณหภูมิจะมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเลย เป็นที่ราบสูง และมีภูเขาล้อมรอบ ทำให้อากาศหนาวถึงหนาวจัดเกิดความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูก สัตว์เลี้ยง และทรัพย์สินต่างๆ ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเสมอ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาฯ มอบหมายให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาว พร้อมนำกำลังพลออกให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยการมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 300 ผืน ให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อเป็นการบรรเทาความหนาวให้กับราษฎร พร้อมจัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยา และชุดปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ของหน่วย ออกสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมประกอบด้วย จัดบอร์ดนิทรรศการการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วย จัดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเคลื่อนที่บรรยายให้ความรู้ ด้านการผสมพันธุ์ปลา ด้านการผสมเทียมโค และด้านการเกษตร บริการให้ความรู้ทางการแพทย์เบื้องต้น บริการน้ำดื่มสะอาดผลิตจากรถประปาสนามเคลื่อนที่ของหน่วย บริการตัดผมฟรีให้กับราษฎร แจกจ่ายพันธุ์ปลา จัดโรงทานบริการอาหารเลี้ยงราษฎรที่มาร่วมกิจกรรม#นพค.23 เลย #ภัยหนาว #อำเภอนาด้วง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายนุรัตน์ พรหมดี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย