จ.ชลบุรี เปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ NGV ปตท. แฮนด์ลิตา เอ็นจิเนียริ่ง

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 559

จังหวัดชลบุรี เปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ NGV ปตท. แฮนด์ลิตา เอ็นจิเนียริ่ง

          บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดพิธีเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ NGV ปตท. แฮนด์ลิตา เอ็นจิเนียริ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น

          ที่สถานีบริการ NGV ปตท. แฮนด์ลิตา เอ็นจิเนียริ่ง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นประธานเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ NGV ปตท. แฮนด์ลิตา เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญในกิจการไปรษณีย์ และระบบขนส่งโลจิสติกส์ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน มีเครือข่ายสถานีบริการ NGV ของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ อยู่ทั่วประเทศ ได้ร่วมมือกันศึกษาและพัฒนารูปแบบการให้บริการ โดยได้เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการไปรษณีย์ ณ สถานีบริการ NGV ปตท. แฮนด์ลิตา เอ็นจิเนียริ่ง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในวันนี้

          สำหรับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ถือเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์ และบริการ อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ครบวงจร มุ่งเน้นการพัฒนาบริการอย่างรอบด้าน โดยนำนวัตกรรมเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริการเก็บเงินที่อยู่ผู้รับ หรือ COD บริการ Wallet @ Post นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์ Thailandpostmart ที่เป็นอี-มาร์เก็ตเพลส ของ ปณท. มุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางรวบรวมสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศไทย รองรับการเข้าใช้งานที่หลากหลายของผู้บริโภคให้เป็น "ดิจิตอลชุมชน" มีช่องทางการกระจายสินค้า และเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ซึ่งก็มีความสอดคล้องกับ ปตท. ที่มีโครงการ NGV Marketplace ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือเป็นจุดรวบรวม และจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เดียวกันนี้

          ดังนั้น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทุกท่าน โดยเฉพาะชาวจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการที่อยู่ในพื้นที่ ให้ได้รับบริการที่ดีที่สุด เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในใจลูกค้าตลอดไป
#จังหวัดชลบุรี #เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ NGV #ปตท. แฮนด์ลิตา เอ็นจิเนียริ่ง #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริชัย โสรเนตร

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี