nnt ต้านคอร์รัปชัน เทศบาลตำบลบ้านแหลม "ต้นแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" nnt ปตท. -บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดลง 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ราคาคงเดิม มีผลวันพรุ่งนี้(24ม.ค.63) nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

กรมประมงรับขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านถึง 27 ธันวาคม 2562

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 325

กรมประมงรับขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านถึง 27 ธันวาคม 2562

            นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า ขอให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรือต่ำกว่าสิบตันกรอส ทั้งที่มีทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ หรือที่ไม่มีทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ไปยื่นคำขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา

            สำหรับเจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือให้ยื่นคำขอหนังสือรับรอง เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสำนักงานประมงอำเภอชายทะเล ตั้งแต่วันที่ 2 - 27 ธันวาคม 2562 โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรูปถ่ายเรือเต็มลำ ด้านซ้าย และด้านขวา อย่างละ 1 ภาพ ขอเน้นย้ำว่าเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ ให้เจ้าของ

เรือประมงพื้นบ้านทุกลำหรือผู้รับมอบอำนาจ ต้องไปแจ้งขอตรวจวัดเรือและทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือกับหน่วยงานกรมเจ้าท่า ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ส่วนเรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือต้องมายื่นขอหนังสือรับรองจากกรมประมง ภายใน 27 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 0 7535 6150 


#กรมประมง #รับขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านถึง27ธันวาคม2562 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิมล หนูแก้ว

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช