สำนักงานพัฒนาฝีมือพะเยาจับมือออมสิน ฝึกต่อยอดสร้างผู้ประกอบการช่างรายจิ๋วอำเภอดอกคำใต้และเชียงคำ หนุนทุนเริ่มกิจการ

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 540

            นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานเปิดการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดพะเยา” ระยะเวลาอบรม 12 ชั่วโมง ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริม สาขา ช่างอเนกประสงค์ ช่างตัดเย็บ และช่างก่อสร้างโรงเรือน ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 85 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ นอกจากนี้ นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ยังได้ร่วมกับ นางปรียาธรณ์ เมืองมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 9 และนายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขาดังกล่าวให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อำเภอเชียงคำที่ได้ผ่านการฝึกสาขาช่างตัดผม ช่างตัดเย็บ และช่างอเนกประสงค์อีก 1 รุ่น จำนวน 44 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

            นางปรียาธรณ์ เมืองมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 9 กล่าวว่า ธนาคารออมสินภาค 9 ได้ดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านกลไก 3 สร้าง คือ สร้างความรู้/อาชีพ สร้างตลาด/รายได้ และสร้างประวัติทางการเงิน เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิต ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินโครงการสร้างช่างประชารัฐรายจิ๋วมืออาชีพ โดยฝึกต่อยอดให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการอบรมอาชีพด้านช่าง และช่างอเนกประสงค์กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ในปีงบประมาณ 2561 โดยเน้นเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการตลาด หารายได้เพิ่ม ผ่านทางเว็บไซต์ร้านช่างประชารัฐ และแอปพลิเคชัน Xarapat (สารพัด) ส่งเสริมให้ช่างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีงานทำ มีรายได้

            ด้าน นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า ทางสำนักงานฯ ซึ่งมีบุคลากรคุณภาพ “นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่” ที่ได้ผ่านหลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการและวิสาหกิจชุมชน เป็นวิทยากรรับผิดชอบเนื้อหาฝึกอบรม 9 ชั่วโมง เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบกิจการ และการทำแผนธุรกิจ ขณะที่ธนาคารออมสินเขตพะเยาได้รับผิดชอบฝึกอบรม 3 ชั่วโมง เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งบริการทางการเงิน และให้สินเชื่อกับผู้ประกอบกิจการเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ 

            ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้เคยฝึกอบรมช่างและช่างอเนกประสงค์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อำเภอจุน และภูซางในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562 อีกจำนวน 132 คน ในช่วงนำร่องโครงการฯ พร้อมกับอีก 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม่ และพิษณุโลก ดังนั้น จังหวัดพะเยา จึงมีช่างและช่างอเนกประสงค์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วมฝึกอบรมต่อยอดเพื่อสร้างผู้ประกอบกิจการรายจิ๋วแล้วทั้งสิ้น 261 คน


#ฝึกต่อยอดสร้างผู้ประกอบการช่างรายจิ๋วอำเภอดอกคำใต้ # สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.พะเยา