เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาวและถุงเท้าสภากาชาดไทย ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวในพื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดชัยภูมิ

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 180

            นางสุพิชฌาย์ วิชิโต หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ โดยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน เสื้อกันหนาวเด็กสภากาชาดไทย จำนวน 50 ตัว และถุงเท้าสภากาชาดไทย 500 คู่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2,200 ราย ประกอบไปด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจัตุรัส อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอเมืองชัยภูมิ 

            นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า สภากาชาดไทยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ยังขาดแคลนผ้าห่ม และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จึงได้เดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่ยังขาดแคลน ซึ่งภารกิจของสภากาชาดไทยนอกจากจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยครบวงจร ทั้งการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย การจัดการขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูสู่ภาวะปกติแล้ว ยังบรรเทาทุกข์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้อยู่ในถิ่นห่างไกลทุรกันดาร เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ ยารักษาโรค ถุงยังชีพ เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียนการศึกษาด้วย


#มอบผ้าห่มกันหนาว #เสื้อกันหนาว #เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปัณณพัฒน์ แสงศรีเรือง

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ชัยภูมิ