ศรีสะเกษ เปิดยิ่งใหญ่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 2593

            วานนี้ (13 ธ.ค. 62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. และคณะ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ สพฐ.ได้มอบหมายให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 - 4 สพม. เขต 28 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีการมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ชนะเลิศประกวดตราสัญลักษณ์และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน มี นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 4 พรรคเพื่อไทย นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายภัทรศาสตร์ มาสกุล ผอ.สพม.เขต 28 พร้อมด้วย ข้าราชการครู นักเรียน จาก 19 จังหวัดในเขตภาคอีสาน มาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

            ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตามที่ สพฐ. ได้ประกาศเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน การจัดงานได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี โดยได้มีการปรับปรุงกิจกรรม หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันปีนี้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพ ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้ โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ จ.ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2562 จัดการแข่งขันในเขต อ.เมือง และกระจายไปในเขตอำเภอต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนชาวศรีสะเกษทุกคน

            ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตนรู้สึกประทับใจถึงพลังของชาวศรีสะเกษทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือกันในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งถือเป็นงานที่สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ต้องการให้การจัดงานนี้เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงองค์ความรู้ ความสามารถ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการจัดการศึกษา เนื่องจากว่าการจัดการศึกษาถือเป็นงานที่เป็นหัวใจสำคัญของทุกภาคส่วน ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านการศึกษาดังกล่าว โดยการแสดงออกให้เห็นจากการร่วมกันจัดงานครั้งนี้ ตนต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ คณะผู้จัดทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ

            ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลังจากการประกอบพิธีเปิดการจัดงานแล้ว ได้มีการมอบธงสัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีต่อไป


#งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ #ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

                                               

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พรหมมาศ

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ