จังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 114

            นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และนำเงินรายได้จาการจัดโครงการฯ สมทบกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนจากจังหวัดอุบลราชธานีให้มีโอกาสรับการศึกษา และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และแสดงถึงความสามัคคีของชาวจังหวัดอุบลราชธานี

            โดยกิจกรรมเดิน-วิ่ง วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แบ่งออกเป็นประเภท คือ ฟันรัน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และมินิฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 12.45 กิโลเมตร ซึ่งมีประชาชนและนักวิ่งในจังหวัดอุบลราชธานีและต่างจังหวัด เข้าร่วมโครงการ จำนวน  3,680 คน#จังหวัดอุบลราชธานี #สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน #เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน #เฉลิมพระเกียรติ #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จักรกฤษณ์ มาลาสาย

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี