จังหวัดอำนาจเจริญ เตรียมงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 204

            นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบกลไกการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นนโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single – Use Plastic) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573

            กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ทุกคนงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และตลอดปี 2563 เพื่อร่วมสร้างการรับรู้ ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทน#จังหวัดอำนาจเจริญ #งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุกัญญา พุทธคู

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ