จังหวัดอำนาจเจริญ เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2562

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 249

            นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดจัดงานคนพิการสากลจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2562 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงของคนพิการ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการจับฉลากมอบของขวัญแก่คนพิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ ประชาชนทั่วไป จำนวน 600 คน

            จังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คนพิการและผู้ดูแล สามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ โทร. 0-4598-0234 และเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว#วันคนพิการสากล #จังหวัดอำนาจเจริญ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุกัญญา พุทธคู

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ