สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ดำเนินการทดสอบภาคความรู้แรงงานตามหลักประกันคุณภาพมาตรฐาน

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 261

          นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน จัดดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ "สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1" ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้เข้าทดสอบฯ จำนวน 33 คน และมีผู้ผ่านการทดสอบฯ จำนวน 33 คน ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 จึงได้นำผู้เข้าทดสอบฯ เข้าทดสอบ "ภาคความรู้" E-testing กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เพื่อดำเนินการตามหลักประกันคุณภาพมาตรฐาน ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดในการทำงานหลังการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเสร็จสิ้นลง
#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ #ดำเนินการทดสอบภาคความรู้แรงงานตามหลักประกันคุณภาพมาตรฐาน #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุกัญญา พุทธคู

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ