สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม เพิ่มโอกาสสร้างรายได้เสริมให้ผู้สูงอายุ

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 270

          ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม นายวีระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทักษะ มีความรู้ มีอาชีพ สร้างรายได้ ในหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้สูงอายุเข้าฝึกอบรม จำนวน 20 คน

#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ #องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง #อำเภอเสนางคนิคม #โอกาสสร้างรายได้เสริมให้ผู้สูงอายุ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุกัญญา พุทธคู

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ