จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

13 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 120

            ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยกำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรม (kick off) พร้อมกัน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ซึ่งกำหนดกิจกรรมในลักษณะถนนคนเดิน ใช้ชื่องานว่า "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน จังหวัดอำนาจเจริญ" ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 ณ สวนสาธารณมิ่งมงคลถนนคนเดิน (หอนาฬิกา) บูรณาการความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ มีสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมในระดับจังหวัดเป็นหน่วยงานร่วมสนับสนุน จัดการแสดงทุกวัน จากนั้นดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้จะประชุมในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ก่อนวันงานอีกครั้งหนึ่ง#เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน #จังหวัดอำนาจเจริญ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุกัญญา พุทธคู

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ