ประธานสภาอุตสาหกรรมตรัง แจงการปรับขึ้นค่าแรงของรัฐบาลนั้น จะช่วยให้แรงงานที่รายได้เพิ่มขึ้น

13 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 176

          นายประชา งามรัตนกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง กล่าวว่า การปรับขึ้นค่าแรงงานของรัฐบาลที่จะมีผลบังคับใช้ในปีหน้านั้น มีทั้งผลดีและผลเสีย ในส่วนของผลดีนั้น จะทำให้ผู้ใช้แรงงานในระดับรากหญ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่มาก ในแต่ละจังหวัดจะมีการปรับขึ้นของค่าแรงไม่เท่ากัน จังหวัดตรังมีการปรับขึ้นค่าแรง 5 บาท แต่การปรับขึ้นค่าแรงนั้น สิ่งที่ตามมานั้น คือ ค่าสินค้าที่จะขยับปรับขึ้นราคา เนื่องจากต้นทุนค่าแรงเพิ่มขึ้น

          ทั้งนี้ เศรษฐกิจภาพรวมในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดตรัง ในขณะนี้มีการชะลอตัว ไม่มีการลงทุนใหม่เพิ่มขึ้น มีเพียงการเพิ่มทุน เพื่อให้โรงงาน หรือบริษัทอยู่รอดเท่านั้น และในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ มีโรงงานขนาดเล็กปิดตัวลงจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงงานแปรรูปไม้ ยางพาราขนาดเล็ก ไม่สามารถอยู่รอดได้ เนื่องจากประเทศจีนที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญลดกำลังการซื้อลง สาเหตุมาจากผลผลิต และความต้องการไม่สมดุลกัน จึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดเล็กต้องปิดโรงงาน และประสบปัญหาการขาดทุนเป็นอย่างมาก โดยผู้ประกอบการนั้นประสบปัญหาด้านกำลังซื้อ และการจำหน่ายสินค้ามาเป็นระยะเวลา 5-6 ปีแล้ว ที่ต้องประสบปัญหาการขาดทุนเป็นหนี้สินจำนวนมาก

          นอกจากนี้ การปรับขึ้นค่าแรงงนั้น ยังส่งผลต่อการแข่งขันทางการค้ากับประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากต้นทุนการผลิตด้านค่าแรงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เกือบเท่าตัว อีกทั้ง นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ก็เริ่มมีการชะลอตัวในการลงทุน เพราะว่าต้นทุนค่าแรงที่สูงกว่าประเทศอื่น และนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนในประเทศเวียดนามมากกว่า เนื่องจากมีค่าแรงงานถูกกว่า อีกทั้ง การพัฒนาฝีมือของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมนั้น ไม่แตกต่างจากประเทศอื่นที่เป็นคู่แข่ง

          ดังนั้น จึงอยากฝากไปถึงรัฐบาล และทีมเศรษฐกิจหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และการปรับขึ้นค่าแรงงานนั้น คนที่แบกรับภาระมากที่สุด คือ ประชาชนผู้บริโภคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับราคาสินค้าที่จะเพิ่มขึ้น อีกด้วย
#ประธานสภาอุตสาหกรรมตรัง #แจงการปรับขึ้นค่าแรงของรัฐบาลนั้นจะช่วยให้แรงงานที่รายได้เพิ่มขึ้น #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง