ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการ "ปล่อยปู ปลูกป่า" ร่วมน้ำใจ ทำความดี เพื่อครอบครัวสิงหนคร โดย กต.ตร.สภ.สิงหนคร

13 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 269

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ "ปล่อยปู ปลูกป่า" ร่วมน้ำใจ ทำความดี เพื่อครอบครัวสิงหนคร โดยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสิงหนคร

          วันนี้ (13 ธ.ค. 62) ที่บริเวณชุมชนบ้านบ่อเก๋ง ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการ "ปล่อยปู ปลูกป่า" ร่วมน้ำใจ ทำความดี เพื่อครอบครัวสิงหนคร โดย กต.ตร.สภ.สิงหนคร โดยมีนายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร , ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร ผู้กับกับการตำรวจภูธรสิงหนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรบริษัท ปตท.สผ. จำกัด และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความสามัคคี

          นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงาน "ปล่อยปู ปลูกป่า" ร่วมน้ำใจทำความดี เพื่อครอบครัวสิงหนคร โดยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสิงหนคร ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสิงหนคร โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและอกชนในอำเภอสิงหนคร เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าชายเลน ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปล่อยปูเพิ่มความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบโล่ ขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ และการร่วมปล่อยปูปลูกป่าร่วมกัน


#ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา #ปล่อยปู ปลูกป่า #ร่วมน้ำใจ ทำความดี เพื่อครอบครัวสิงหนคร #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา