มทบ.28 เปิดปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่า เพื่อบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน และอนุรักษ์ผืนป่า

13 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 225

มณฑลทหารบกที่ 28 เปิดปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่า เพื่อบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน และอนุรักษ์ผืนป่า

          ในห้วงสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ลมแรง ผืนป่าในพื้นที่มีการผลัดใบ ส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าขึ้น หากลุกลามอาจส่งผลเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ทั้งต่อทรัพย์สินพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนแหล่งต้นในน้ำพื้นที่จังหวัดเลย

          มณฑลทหารบกที่ 28 ในฐานะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 28 จึงร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เปิดปฏิบัติการเพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชน โดยการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ไฟป่า) ซึ่งมีพันเอก สมหมาย บุษบา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นวิทยากรในการอบรมภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

          ทั้งนี้ ได้มีการซักซ้อมภาคปฏิบัติในสถานที่จริง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดทักษะและประสบการณ์ในการป้องกันและดับไฟป่า หากประชาชนในพื้นที่ใดพบเห็นเหตุการณ์ไฟป่า สามารถประสานขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 28 โทร.04-2071-1180#มทบ.28 #ปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่า #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย