การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งควบคุมโรคใบร่วงจากเชื้อรา ในสวนยางพารา

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 191

        นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงการลงพื้นที่อำเภอพนม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยี และนวัตกรรมในสวนยางพาราแบบผสมผสาน โดยการใช้เครื่องอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดเชื้อรา เพื่อบรรเทาและยับยั้งการระบาดของโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อราในยางพารา 

        ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานว่า โรคนี้กำลังระบาดในสวนยางพารา พื้นที่หมู่ที่ 5, 6 และ 7 ตำบลคลองศก อำเภอพนม รวมพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ มากกว่า 120 ราย โดยทำให้ยางพาราใบร่วง ผลผลิตยางลดลง หากมีอาการรุนแรงอาจทำให้ต้นยางพารามีกิ่งแห้ง ไม่แตกยอดอ่อน และอาจจะตายได้ 

        จึงขอแจ้งยังไปเกษตรกรชาวสวนยางพารา ได้ตระหนักและเฝ้าระวัง หากพบยางพารามีใบร่วงผิดปกติ ให้รีบแจ้งการยางแห่งประเทศไทยทุกสาขาใกล้บ้าน เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป
#การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี #ควบคุมโรคใบร่วงจากเชื้อราในสวนยางพารา #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิภาวรรณ เทศประยูร

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.สุราษฎร์ธานี