ชาวบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงาม ในกิจกรรม “ลงแขกดำนา 300 ปี สืบสานประเพณี แบ่งปันน้ำใจสู่ชาวบาเจาะ”

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 319

        วันนี้ (12 ธ.ค.62) ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะเปิดโครงการเสริมงานสร้างอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแก้ไขปัญหาการว่างงานประจำปี 2563 กิจกรรมลงแขกดำนา 300 ปี สืบสานประเพณี แบ่งปันน้ำใจสู่ชาวบาเจาะที่ทุ่งนาบ้านตะโละมาเนาะ หมู่ที่ 1 ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ทหาร ตำรวจ เด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

        ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา เพื่อให้เด็กและประชาชนได้ซึมซับวิถีชาวนา เรียนรู้การปลูกข้าวจากประสบการณ์จริง เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดี ที่สำคัญผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวนอกจากไว้บริโภคในครัวเรือนแล้ว ที่เหลือยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

        ด้านนายอาแว เจ๊ะแว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะสาวอ กล่าวว่า ทางสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะสาวอ กำหนดจัดกิจกรรมฯ ขึ้น เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้การจัดทำแปลงนาที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นการฝึกปฏิบัติของกลุ่มเกษตรกร อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีการลงแขกดำนา เพื่อความรักความสามัคคีในชุมชน ช่วยเหลือกัน และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมสาธิตการแช่ต้นกล้าด้วยเชื้อราไตรเคอเดอร์ม่าในการเพิ่มประสิทธิภาพของต้นกล้า และกิจกรรมการเสริมสร้างความสามัคคี อาทิ การแข่งขันจับเป็ดเทศ

        ขณะเดียวกันนางสาวงามเพ็ญ ลอยเมฆ เกษตรอำเภอบาเจาะ กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ (12 ธ.ค.62) อยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ พื้นที่นา 460 ไร่ เกษตรกร 156 ราย พันธุ์ข้าวที่ปลูกคือพันธุ์มะจานู อายุการเก็บเกี่ยวจำนวน 120 วัน เป็นข้าวไวแสงที่ต้องอาศัยน้ำฝน ซึ่งจะเก็บผลผลิตในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ส่วนภาพรวมอำเภอบาเจาะ มีพื้นที่ทำนา 12,565 ไร่ เกษตรกร 3,567 ราย พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกพันธุ์อะเนาะกูนิงและพันธุ์สะฆอรอ ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมือง
#จังหวัดนราธิวาส #ลงแขกดำนา 300 ปี สืบสานประเพณี แบ่งปันน้ำใจสู่ชาวบาเจาะ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส