จังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 261

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

            วันนี้ (12 ธ.ค. 62) นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่บริเวณเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้บริการเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการ

            ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนการจัดงาน มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ให้กับตัวแทนเกษตรกรอำเภอเขมราฐและปล่อยพันธุ์ปลา

            สำหรับภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ การสาธิตฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรและประชาชนจากอำเภอเขมราฐ อำเภอใกล้เคียงมารับบริการและร่วมงานประมาณ 400 คน#จังหวัดอุบลราชธานี #โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จักรกฤษณ์ มาลาสาย

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี