nnt ต้านคอร์รัปชัน เทศบาลตำบลบ้านแหลม "ต้นแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" nnt ปตท. -บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดลง 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ราคาคงเดิม มีผลวันพรุ่งนี้(24ม.ค.63) nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี ขยายวันเปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 178

การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี ขยายวันเปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา

           นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) มีนโยบายขยายวันเปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา ณ สำนักงาน จากเดิมในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ขยายเวลาเป็นวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 เป็นต้น

          ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำที่ไม่มีเวลาเดินทางมาชำระค่าบริการในวันทำการ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-7727-2683 โทรสาร.0-7727-3483#การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี #ขยายวันเปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยา แซ่หม่ง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี