การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี ขยายวันเปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 269

การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี ขยายวันเปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา

           นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) มีนโยบายขยายวันเปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา ณ สำนักงาน จากเดิมในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ขยายเวลาเป็นวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 เป็นต้น

          ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำที่ไม่มีเวลาเดินทางมาชำระค่าบริการในวันทำการ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-7727-2683 โทรสาร.0-7727-3483#การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี #ขยายวันเปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยา แซ่หม่ง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี