การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งดำเนินการควบคุมและกำจัดการระบาดของโรคใบร่วงจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ในสวนยางพารา

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 156

          การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งดำเนินการควบคุมและกำจัดการระบาดของโรคใบร่วงจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ในสวนยางพารา

          วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) ที่ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก อำเภอพนม นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยี และนวัตกรรมในสวนยางพาราแบบผสมผสาน โดยการใช้เครื่องอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (Drone) ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดเชื้อรา Pestalotiopis sp. เพื่อบรรเทาและยับยั้งการระบาดของโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อราในยางพารา

          โดยการระบาดของโรคนี้กำลังระบาดในสวนยางพาราในพื้นที่ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลคลองศก อำเภอพนม หวัดสุราษฎร์ธานี รวมพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบมากกว่า 120 ราย โดยโรคเชื้อราชนิดนี้ทำให้ยางพาราใบร่วง และทำให้ผลผลิตยางลดลง หากมีอาการรุนแรงอาจทำให้ต้นยางพารามีกิ่งแห้ง ไม่แตกยอดอ่อน และอาจจะตายได้ จึงประชาสัมพันธ์ยังไปพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่าน ได้ตระหนักและเฝ้าระวัง หากพบอาการผิดปกติของยางพารา มีใบร่วงผิดปกติ ให้แจ้งการยางแห่งประเทศไทยทุกสาขาใกล้บ้าน เพื่อจะได้ดำเนินการจัดการแก้ไขต่อไป


#การยางแห่งประเทศไทย #จังหวัดสุราษฎร์ธานี #ควบคุมและกำจัดการระบาดของโรคใบร่วงจากเชื้อรา #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี