สถานีพัฒนาที่ดินเลย จัดงานวันดินโลก World Soil Day 2019 Stop Soil Erosion Save Our Future ป้องกันอนาคต ลดการชะล้างดิน

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 148

สถานีพัฒนาที่ดินเลย จัดงานวันดินโลก World Soil Day ๒๐๑๙ Stop Soil Erosion Save Our Future ป้องกันอนาคต ลดการชะล้างดิน

            วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.19 น. ที่สถานีพัฒนาที่ดินเลยตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก "คนเมืองเลยรวมพลัง หยุดการชะล้างหน้าดินสร้างป่าต้นน้ำ" ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทหาร นักเรียน นักศึกษา หมอดินอาสา และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 400 ราย 

            สำหรับงานวันดินโลก เป็นผลสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ซึ่งภายในงานจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้#สถานีพัฒนาที่ดินเลย #วันดินโลก #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย