ลำพูนเพิ่มความเข้มข้นต่อเนื่อง จัด Lamphun Big Cleaning Day ปฏิบัติการฉีดล้างลดฝุ่นสะสมพร้อมกัน 4 มุมเมือง

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 241

ลำพูนเพิ่มความเข้มข้นต่อเนื่อง จัด Lamphun Big Cleaning Day ปฏิบัติการฉีดล้างลดฝุ่นสะสมพร้อมกัน 4 มุมเมือง 


        ที่ลานหน้าวัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดกิจกรรมการลดฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5 (Lamphun Big Cleaning Day) โดยใช้รถดับเพลิง/รถบรรทุกน้ำ เครื่องมือและอุปกรณ์ ดำเนินการล้างถนน/ทำความสะอาดลานจอดรถ/รดน้ำต้นไม้/ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง พร้อมกันจำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าลานวัดดอยติ - ถนนคู่ขนาน(หน้าโรงเรียนบ้านหนองบัว) ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน บริเวณ (สนง. นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ) บริเวณ แยกเหมืองง่าด้านใน และบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากส่วนราชการ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองลำพูน อำเภอแม่ทา อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านธิ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และบริษัทเอกชน จำนวน 32 คัน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 125 คน 

        จังหวัดลำพูนได้บูรณาการร่วมกันในการติดตามเฝ้าระวังดำเนินการป้องกันการเกิดฝุ่น การลดปริมาณฝุ่น ในทุกระดับทุกพื้นที่ของจังหวัดลำพูน ต่อเนื่องโดยใช้ระบบ Single Command ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อแก้ไขสถานการณ์ ทำให้คุณภาพอากาศกลับมาเป็นปกติ 


#ลำพูน #ฉีดล้างลดฝุ่น #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คมศักดิ์ หล่อเถิน

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน