สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งเตือนภัยและเสนอแนวทางป้องกันด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากการเปลี่ยนแปลงฤดูฝนเป็นฤดูหนาว

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 396

สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งเตือนภัยและเสนอแนวทางป้องกันด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากการเปลี่ยนแปลงฤดูฝนเป็นฤดูหนาว    


        นายนิพนธ์ อุปการัตน์ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เรื่องเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562 เนื่องจากอุณหภูมิต่ำบริเวณประเทศไทยตอนบน ลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทย ในระดับล่าง ที่มีความสูงประมาณ 100 เมตร ถึงประมาณ 3,500 เมตรได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไปได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปซึ่งภาวะอากาศเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากการให้สัตว์น้ำกินอาหารน้อยลงภูมิต้านทานต่ำ มีสุขภาพอ่อนแอเอื้อต่อการเกิดโรคระบาดได้ง่าย เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการควบคุมโรคระบาดในช่วงฤดูหนาว จึงขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมประมงโดยเกษตรกรควรวางระยะเวลาการเลี้ยงปลาให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม หรือควรงดเว้นการเลี้ยงปลาในฤดูหนาวควรมีบ่อพักเพื่อใช้ในฟาร์มได้เพียงพอตลอดฤดูกาลโดยเฉพาะฤดูหนาว เลือกชนิดปลาที่จะเลี้ยงให้เหมาะสมกับฤดูกาล และหากจะเลี้ยงปลาในช่วงฤดูหนาวควรเลือกชนิดปลาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดน้อย เช่น ปลานิล ปลาจีน และปลาไม่มีเกล็ด

        นอกจากนี้ ยังให้ควบคุมปริมาณการให้อาหารอย่างเหมาะสม ลดปริมาณอาหาร เนื่องจากช่วงอุณหภูมิต่ำปลาจะกินได้น้อยลง ทำให้อาหารที่เหลือจะสะสมตามพื้นบ่อเกิดการเน่าเสียได้ ควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อ โดยใช้ปูนขาวในอัตรา 60-100 กิโลกรัมต่อบ่อขนาด 1 ไร่ หากพบปลาป่วยหรือมีอาการผิดปกติในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้รีบปิดทางน้ำเข้าและหยุดการเดินน้ำจากธรรมชาติเข้ามาในบ่อโดยทันที ในระหว่างที่ไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำได้ ให้ควบคุมปริมาณการให้อาหาร หากพบว่าน้ำในบ่อเริ่มเน่าเสีย โดยสังเกตว่ามีก๊าซผุดขึ้นมาจากพื้นบ่อให้ใช้เกลือสาดบริเวณดังกล่าวปริมาณ 200-300 กิโลกรัมต่อบ่อขนาด 1 ไร่ หรือหากพบปลาตายในบ่อเลี้ยงให้กำจัดโดยการฝังหรือเผา เมื่ออากาศเริ่มเข้าสู่สภาวะที่เหมาะสม(อุณหภูมิของน้ำสูงข้น) และพบว่าปลาในธรรมชาติหากป่วยควรเปลี่ยนถ่ายน้ำตามความเหมาะสมและให้อาหารได้ตามปกติ 

         เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควรหมั่นสังเกตและดูแลสัตว์น้ำในระยะดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากพบปลาป่ายหรือมีอาการผิดปกติ สามารถแจ้งหรือขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดและสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ สอบถามข้อแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0 – 5541 - 1372


#สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  #เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ#สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุรีย์ แสงทอง

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์