ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้า Check คน Check รถ Check Point ลดอุบัติเหตุทางถนน ลดปัญหาฝุ่นควัน

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 174

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้า Check คน Check รถ Check Point ลดอุบัติเหตุทางถนน ลดปัญหาฝุ่นควัน


        นางสุภมาส ลีลารักษ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ก่อนเดินทางต้องมีการตรวจความพร้อมของรถและตรวจควันดำ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้มีมาตรการ Check คน Check รถ Check Point เพื่อตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ โดยได้ขอความร่วมมือให้รถโดยสารสาธารณะเข้าตรวจ ณ จุดตรวจ Checking Point ทุกระยะทาง 90 กิโลเมตร ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง โดยจุด Checking Point ของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดไว้ 2 จุด ได้แก่ จุด Checking Point อำเภอฮอด และจุด Checking Point สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3

        สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 นี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการตรวจความพร้อมของรถ และตรวจค่าควันดำของรถโดยสารสาธารณะ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสาขาทั้ง 3 สาขา โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้มีรถโดยสารสาธารณะเข้ารับการตรวจความพร้อมแล้วกว่า 4,640 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน 34 คัน รถที่มีข้อบกพร่องอื่นๆ อาทิ อุปกรณ์ส่วนควบ 419 คัน ซึ่งได้แจ้งให้นำรถไปแก้ไขปรับปรุงและเข้ารับการตรวจสภาพใหม่ ภายใน 30 วัน สำหรับรถที่ผ่านการตรวจตามมาตรฐาน จะได้รับสติ๊กเกอร์รับรองมาตรฐานการตรวจสภาพรถ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และเพิ่มความปลอดภัย รวมถึงลดปัญหาฝุ่นควันและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ

        หากพี่น้องประชาชนพบเห็นรถควันดำ หรือรถที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน สามารถถ่ายภาพหมายเลขทะเบียนรถ ระบุวัน เวลา สถานที่ที่พบเห็น และแจ้งมาที่สายด่วน 1584 หรือทาง Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


 #ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ #ลดอุบัติเหตุทางถนน #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่