จังหวัดยโสธร เชิญร่วมงานแสดงนิทรรศการวันดินโลก 13 ธ.ค. 63

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 197

จังหวัดยโสธร เชิญร่วมงานแสดงนิทรรศการวันดินโลก 13 ธ.ค. 63 


            นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า จังหวัดยโสธร โดยสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร กำหนดจัดนิทรรศการวันดินโลก ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร พร้อมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก โดยกำหนดจัดงานวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

โดยในงานจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง ภูมิกถา โดยพระครูอนุรักษ์วรดิตถ์ (จินดา จินตมโย ป.ธ.4) เจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่า เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร ในเวลา 09.30 น. และการจัดเวทีเสวนาวันดินโลก เรื่อง การจัดการดิน เพื่อเกษตรอินทรีย์ โดยบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินในจังหวัดยโสธร ส่วนภาคบ่ายจะมีพิธีเปิดนิทรรศการวันดินโลก ในเวลา 13.30 น. พร้อมชมสารคดีความเป็นมาวันดินโลกและมอบโล่แก่หมอดินอาสาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562 และเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์

            จังหวัดยโสธร จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมงานแสดงนิทรรศการวันดินโลก ที่สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ได้โดยทั่วกัน


            กษม  มิรัตนไพร  ข่าว

            จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์  อรอินทร์  บก.ข่าว#จังหวัดยโสธร #นิทรรศการวันดินโลก #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิสิษฐ์ ดวงแก้ว

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร