ประกันสังคมจังหวัดตรัง ย้ำ เตือนผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิกรณีทันตกรรม ในปี 2562 ให้ไปใช้สิทธิภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม เป็นสิทธิปีต่อปี

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 719

          ประกันสังคมจังหวัดตรัง ย้ำ เตือนผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิกรณีทันตกรรม ในปี 2562 ให้ไปใช้สิทธิภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม เป็นสิทธิปีต่อปี

          นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิผู้ประกันตนกรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 900 บาทต่อคน ต่อปี โดยมีโรงพยาบาล และคลินิกทันตกรรมที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง  ประกอบด้วย โรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลประจำอำเภอ อีก 9 แห่ง

          โดยภายในอำเภอเมืองผู้ประกันตนสามารถรับบริการได้ที่ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง คลินิกทันตกรรมไบร์ทสไมล์ ถนนรักษ์จันทน์ คลินิกจัดฟันสังขวิทย์ ถนนสังขวิทย์ คลินิกทันตกรรมบ้านหมอฟัน ถนนวิเศษกุล คลินิกเกษมทันตกรรม ถนนพระราม 6 ส่วนอำเภอห้วยยอด รับบริการได้ที่ คลินิกหมอฟันห้วยยอด ถนนเพชรเกษม

          ทั้งนี้ ประกันสังคมจังหวัดตรังได้ย้ำเตือนผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิกรณีทันตกรรม ในปี 2562 ให้ไปใช้สิทธิภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม เป็นสิทธิปีต่อปี หากไม่ใช้สิทธิในปีนี้เท่ากับเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพในช่องปากของปีนี้ไป

          โดยผู้ประกันตนสามารถใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานเข้ารับบริการในคลินิก สถานพยาบาลเอกชน หรือสถานพยาบาลของรัฐ ที่ทำ MOU โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม "ทำฟัน" ไม่ต้องสำรองจ่าย

#ประกันสังคมจังหวัดตรัง #ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิกรณีทันตกรรม #สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม เป็นสิทธิปีต่อปี #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง