พอ.สว.ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2562

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 133

วันนี้ 12 ธันวาคม 2562  มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่

จังหวัดตาก ที่หมู่ 3 บ้านลาดหิน ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา

จังหวัดตาก ที่หมู่ 2 บ้านแม่ละเมา ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ

จังหวัดอุบลราชธานี ที่หมู่ 7 บ้านปากห้วย ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม

จังหวัดนครราชสีมา ที่หมู่ 8 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง

จังหวัดลำพูน ที่หมู่ 16 บ้านดอยยาว ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา

จังหวัดเพชรบุรี ที่หมู่ 8 โรงเรียนบ้านสามแพรก ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม

จังหวัดกระบี่ ที่หมู่ 2 โรงเรียนบ้านเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง

จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่หมู่ 11 วัดคลองบน ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน


หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้วยโอกาสฯ ออกให้บริการในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ ที่หมู่ 6 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย


กิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่

จังหวัดนครปฐม ที่หมู่ 6 เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง


จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำพรรณ การพูล

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย