ผู้ว่าฯ นราธิวาส เชิญชวนพสกนิกรชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรม เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในช่วงบ่ายวันนี้

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 295

          วันนี้ (12 ธ.ค. 62) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า จังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันนี้ (12 ธ.ค. 62) เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

          โดยจะมีพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ในเวลา 15.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

          ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยร่วมกันสวมเสื้อสีเหลือง แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

          การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ในนามของปวงชนชาวไทย ได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

          ปีพุทธศักราช 2562 ทรงพระราชดำริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโบราณราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้น

          พระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบ่งตามลำดับได้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ พระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีเบื้องปลาย ซึ่งในวันนี้ (12 ธ.ค. 62) เป็นพระราชพิธีเบื้องปลาย พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เส้นทางในการเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรี ไปยังท่าราชวรดิฐ#ผู้ว่าราชการนราธิวาส #เชิญชวนพสกนิกรชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรม #การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส