จ.สงขลา เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 238

จังหวัดสงขลา เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

          นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันนี้ (12 ธ.ค. 62) ตามแนวทางที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั้น

          โดยในส่วนของจังหวัดสงขลาจัดให้มีกิจกรรม ในช่วงเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับการแต่งกาย จิตอาสาพระราชทาน สวมชุดจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไป สวมชุดสุภาพโทนสีเหลือง และรองเท้าหุ้มส้น โดยมีกำหนดการ ดังนี้

          เวลา 14.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ พร้อมรับชมนิทรรศการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ จากนั้น เวลา 15.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และในเวลา 15.15 น. เป็นต้นไป ประธาน และผู้เข้าร่วมพิธี รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
#จังหวัดสงขลา #กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา