จ.พิษณุโลก เตรียมจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 8 – 19 ม.ค. 63

11 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 5091

จังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 8 – 19 มกราคม 2563 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 

            จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 8 – 19 มกราคม 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกลางพิษณุโลก รวม 12 วัน 12 คืน ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อจัดหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณประโยชน์ของจังหวัดและเหล่ากาชาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนตามนโยบายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาพระประวัติและวีรกรรมขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาด ประจำปี 2563 

            สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดง แสง เสียง ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การออกร้านกาชาดพาโชคลุ้นจักรยานยนต์ทุกคืนและทีวี ตู้เย็น ไมโครเวฟ พัดลม หม้อหุงข้าว และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย การจัดนิทรรศการ และการออกร้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การประกวดเดินแบบผ้าไทย การประกวดนางสาวพิษณุโลก ครั้งที่ 2 การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง การออกรางวัลสลากกาชาด และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับเงินรายได้จากการออกสลากกาชาด และการออกร้านกาชาดพาโชคจะนำไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ ขาดแคลนและประสบสาธารณภัยต่างๆ ซึ่งการออกสลากกาชาดการกุศลในปีนี้ได้เพิ่มรางวัลใหญ่หลายรางวัล เช่น รางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์กระบะ 4 ประตู มิสซูบิชิ จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 รถจักยานยนต์ จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 4 รางวัล รางวัลที่ 4 โทรทัศน์สีจอแบน ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 5 ตู้เย็นขนาด 6.4 คิว จำนวน 8 รางวัล และรางวัลเลขท้ายสามตัว พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 100 รางวัล 

            จังหวัดพิษณุโลกและเหล่ากาชาดจังหวัด จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 8 – 19 มกราคม 2563 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก #จังหวัดพิษณุโลก #งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช #กาชาดพิษณุโลก #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุพรรัตน์ วัฒนดำรงค์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก