มูลนิธิโครงการหลวง เตรียมจัดงาน โครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี

11 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 160

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เตรียมจัดงาน โครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี เผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดระยะเวลา 50 ปี และส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์โครงการหลวง

          พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เปิดเผยว่า มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงาน โครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดระยะเวลา 50 ปี และส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์โครงการหลวง

          ด้าน นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "โครงการหลวงโมเดล : สืบสานพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ 9 สู่ พระราชปณิธานในรัชกาลที่ 10 : แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อความยั่งยืน" นิทรรศการประวัติศาสตร์โครงการหลวง 4 ยุค นิทรรศการการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน สู่... ชุมชนมีสุข มั่นคง ยั่งยืน รวมทั้งมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพดี มีคุณประโยชน์สูง และส่งเสริมสุขภาพ มาจำหน่ายมากกว่า 1,200 รายการ และในปีนี้ โครงการหลวงได้จัดกระเช้าผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ที่มีถึง 10 ชุด ให้เลือก ได้แก่ ชุดเติมพลังใจ เพิ่มพลังกาย ชุดเติมเต็มใจ ชุดของขวัญจากยอดดอย และชุดชา 50 ปี เป็นต้น

          นอกจากนี้ ยังได้นำผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือเขากวาง ซึ่งเป็นหลินจือสายพันธุ์ใหม่ของโครงการหลวงที่ทดลองและวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าจากธรรมชาติที่ดีที่สุด ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือผสมเจียวกู้หลาน ผลิตจากเห็ดหลินจือแดงโดยนำมาบดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย กระบวนการผลิตสะอาด ปลอดภัย ในปริมาตรที่แน่นอน คุณประโยชน์ง่าย ๆ แค่ฉีกซองลงหม้อ เพียง 15 นาทีเท่านั้น ชาโครงการหลวง 5 กลิ่น สุดยอดชาอัสสัม ที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากโครงการหลวง และยังมีสินค้าอื่นอีกมากมาย ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าชมงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ได้ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่#มูลนิธิโครงการหลวง #โครงการหลวง 2562 #เฉลิมฉลองครบ 50 ปี #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิมลกัลย์ เดชะชัย

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่