รัฐมนตรีว่าการกระรทรวงมหาดไทย เห็นว่า การจัดกิจกรรม "วิ่งเพื่อประชาธิปไตย" ของพรรคอนาคตใหม่ เป็นการให้ข้อมูลด้านเดียวจะทำให้เกิดทัศนคติไม่ดีแก่ประชาชน

11 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 57

รัฐมนตรีว่าการกระรทรวงมหาดไทย เห็นว่า การจัดกิจกรรม "วิ่งเพื่อประชาธิปไตย" ของพรรคอนาคตใหม่ เป็นการให้ข้อมูลด้านเดียวจะทำให้เกิดทัศนคติไม่ดีแก่ประชาชน


พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระรทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการจัดกิจกรรม "วิ่งเพื่อประชาธิปไตย" ของพรรคอนาคตใหม่ ว่า เคยเห็นเหตุการณ์เช่นนี้มาตลอดคือ การไปเคลื่อนไหวนอกสภา ซึ่งส่วนตัวมองว่าไม่มีความจำเป็นต้องไปทำเช่นนั้น เพราะจะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงเกิดความสับสนในหมู่ประชาชน เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเข้าข่ายการให้ข้อมูลด้านเดียวแก่ประชาชน ซึ่งเมื่อประชาชนได้รับข่าวสารก็จะทำให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดี ทั้งที่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองมีสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งอยากให้ใช้กลไกลของรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังกล่าวว่า การที่จะลงถนนต้องคิดให้ดีและการให้ข้อมูลประชาชนต้องทำให้ครอบคลุมทุกด้านไม่ใช่ไปให้ด้านเดียว เนื่องจากจะไม่ส่งผลดีกับบ้านเมืองเหมือนที่เราเคยประสบปัญหาเหล่านี้มาแล้วข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย