กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563

11 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 366

          นายดำรงค์ ใจยศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดเผยว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 และกำหนดให้ดำเนินการคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563 จำนวน 15 สาขา 57 รางวัล

          โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ จะพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่นดังกล่าว จำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วย ประเภทสื่อมวลชน จำนวน 4 รางวัล (สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโซเซียลมีเดีย)

          ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ต้องเป็นสตรีที่มีความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงานสื่อมวลชนอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม มีผลงานด้านวิชาชีพโดดเด่น ทำงานด้านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และประเภทสื่อสารมวลชน จำนวน 6 รางวัล (รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ละครโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา และคลิปโฆษณา)

          สำหรับผู้สนใจสามารถส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โทร.02-642-7770 
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว #สตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน #สื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ #วันสตรีสากล #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปานอุมา แหละยุหีม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่