กองทัพบก ยืนยันนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผ่านการตรวจเลือกทหารตามกฎหมาย ขอประชาชนอย่างหลงเชื่อข่าวปลอมจากผู้ไม่หวังดี

10 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 353

กองทัพบก ยืนยันนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผ่านการตรวจเลือกทหารตามกฎหมาย ขอประชาชนอย่างหลงเชื่อข่าวปลอมจากผู้ไม่หวังดี


พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดีย เกี่ยวข้องกับการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อ้างว่ามีการหลีกเลี่ยงการตรวจเลือกทหาร กองทัพบกขอชี้แจงว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว พบว่า นายธนาธรได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามกระบวนการของทางราชการอย่างครบถ้วน โดยข้อมูลการเข้ารับการตรวจเลือกที่ผ่านมา เมื่อเดือนเมษายน 2543 นายธราธรได้ขาดการตรวจเลือก แต่ผลการสอบสวนของทางราชการสรุปได้ว่า เกิดจากเหตุสุดวิสัย จากนั้นในเดือนกรกฎาคม เสนอขอใช้สิทธิ์ผ่อนผันการตรวจเลือกและเมื่อเดือนเมษายน 2544 ได้แจ้งสละสิทธิ์การผ่อนผันและได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารที่เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ผลการตรวจเลือกคือ “ปล่อยเพราะมีการร้องขอเต็มจำนวน” และได้รับเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบสด.43 ) เป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้ผ่านการตรวจเลือกทหารตามขั้นตอนของทางราชการอย่างครบถ้วน ดังนั้นเรื่องที่ถูกนำมาเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียจึงเป็นข่าวปลอม

สำหรับกรณี เอกสารแบบ สด.9 ที่ถูกนำเสนอด้วยนั้น เอกสารดังกล่าว เป็นเพียงหลักฐานในการขึ้นทะเบียนทหารกองเกินเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการผ่านหรือไม่ผ่านตรวจเลือกทหาร ทั้งนี้ การตรวจเลือกทหารต้องยึดถือเอกสารใบสด.43 เป็นหลัก จึงตั้งข้อสังเกตว่า อาจมีผู้ไม่หวังดีดำเนินการเรื่องดังกล่าวขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์แอบแฝงหวังให้เกิดความไม่ไว้วางใจ หรือมุ่งสร้างให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในทางการเมืองและทำให้สังคมสับสน ทั้งนี้ขออย่าได้นำข่าวปลอมนี้ไปเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของกองทัพกับฝ่ายการเมือง เพราะไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งขอให้สังคมได้ใช้วิจารณญาณในการรับทราบข้อมูลในเรื่องนี้ให้รอบด้าน พร้อมยืนยัน กองทัพบก เป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคงของประเทศ การดำเนินการในทุกเรื่อง อยู่ภายใต้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฏหมาย โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ และกองทัพบกไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับส่วนใดใดทั้งสิ้น


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย