กกต. ตรวจติดตามความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7

10 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 551

            ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญ ได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปจากนายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เกี่ยวกับแผนเตรียมการและผลการดำเนินงาน และได้นำเสนออุปสรรค/และแนวทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารองค์กร

            นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กต.จว.ขอนแก่น เปิดเผยว่า การเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 พื้นที่อำเภอมัญจาคีรี ประกอบด้วย 8 ตำบล 118 หมู่บ้าน 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง ดังนี้ เทศบาลตำบลมัญจาคีรี และเทศบาลตำบลนาข่า อบต.กุดเค้า อบต.สวนหม่อน อบต.หนองแปน อบต.โพนเพ็ก อบต.คำแคน อบต.นางาม และ อบต.ท่าศาลา / อำเภอหนองเรือ ประกอบด้วย 10 ตำบล 149 หมู่บ้าน 13 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบล 8 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง ดังนี้ เทศบาลตำบลหนองเรือ เทศบาลตำบลดอนโมง เทศบาลตำบลหนองแก เทศบาลตำบลโนนทอง เทศบาลตำบลกุดกว้าง เทศบาลตำบลยางคำ เทศบาลตำบลโนนสะอาด และ เทศบาลตำบลบ้านผือ อบต.หนองเรือ อบต.บ้านเม็ง อบต.บ้านกง อบต.จระเข้ และ อบต.โนนทัน

            ประชากรผู้มีสิทธิ์ อำเภอหนองเรือ ชาย 36,342 คน หญิง 38,437 คน รวม 74,779 คน อำเภอมัญจาคีรี ชาย 28,072 คน หญิง 29,718 คน รวม 57,790 คน รวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 132,569 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง อำเภอหนองเรือ 153 หน่วยเลือกตั้ง อำเภอมัญจาคีรี 118 หน่วยเลือกตั้ง รวม 2 71 หน่วยเลือกตั้ง

            มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ลำดับที่ 1 นายธนิก มาสีพิทักษ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หมายเลข 1 / ลำดับที่ 2 นายสมศักดิ์ คุณเงิน พรรคพลังประชารัฐ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หมายเลข 2 / ลำดับที่ 3 พันตำรวจเอก กิตติกูร กาญจนสกุล พรรคเสรีรวมไทย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หมายเลข 3 / ลำดับที่ 4 นายสุทัศน์ ผลบุญ พรรคพัฒนาชาติ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หมายเลข 4 รวมมีผู้สมัคร 4 คน#กกต. #การเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น