จันทบุรีจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต

09 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 270

        วันนี้ (9 ธ.ค.62) ที่โรงเรียนลาซาล จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ครูและนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น และแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้เห็นถึงภัยร้ายของการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านและไม่ส่งเสริมการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น มอบรางวัลการประกวดเรียงความภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อทุจริต และการจัดแสดงนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านทุจริต

        จากนั้น นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดกิจกรรม "Road show รณรงค์ต่อต้านการทุจริต" เพื่อสร้างการรับรู้และเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารการต่อต้านการทุจริต โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมเยาวชนไทย หัวใจสุจริต พิชิตคอร์รัปชั่น กิจกรรมพฤติกรรมการทุจริตที่ไม่อยากเห็น กิจกรรมข้าราชการไทยต้านภัยคอร์รัปชั่น และการมอบรางวัลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
#จันทบุรีจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย #

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กอบุญ แสงพู

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.จันทบุรี