สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง ร่วมกับจังหวัดตรัง จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนในจังหวัดตรัง ตระหนักในโทษและผลเสียหายร้ายแรง ที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน

09 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 356

        วันนี้ (9 ธ.ค.62) นายราม วสุทธภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ทางสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง ได้ร่วมกับจังหวัดตรังจัดงานวันนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนในจังหวัดตรัง ตระหนักในโทษและผลเสียหายร้ายแรง ที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน 

        การจัดงานในวันนี้ (9 ธ.ค.62) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนตรังไม่ทนต่อการทุจริต" มีผู้เข้าร่วมในการจัดงานประกอบด้วย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนภาคีเครือข่ายจำนวนกว่า 1,000 คน ซึ่งจะร่วมกันกล่าวปฏิญาณตน โดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ว่าจะประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดี ด้วยหัวใจ อีกทั้งยังมีการร่วมกันแปรอักษรข้อความว่า "ตรังต้านโกง" พร้อมเรือประมงของชาวบ้านกางป้ายผ้ากราฟฟิตี้  ขนาดใหญ่รูปฝูงปลาพะยูน ความยาว 30 เมตร เพื่อถ่ายภาพมุมสูง ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการรวมพลังทุกภาคส่วนในจังหวัดตรัง ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของการจัดงานวันนี้
#สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง #จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) #

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง