ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ไม่ทนต่อการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

09 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 131

        นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในกิจกรรมการเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน นักเรียนในจังหวัดระนองมาร่วมเดินรณรงค์ เพื่อแสดงพลังของชาวจังหวัดระนองไม่ทนต่อการทุจริต โดยเริ่มต้นจากลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ถึงโรงแรมทินิดี ระยะทางรวม 2.1 กิโลเมตร

        ภายหลังการเดินรณรงค์ ณ โรงแรมทินิดี ยังได้มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในจังหวัดระนอง การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตของส่วนราชการ รวมทั้งการรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณจากส่วนกลาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตพร้อมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีอีกด้วย
#ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง #เดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล #

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ นันตสุคนธ์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ระนอง