ผู้ว่าสุราษฎร์ธานีร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต และส่งเสริมสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

09 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 169

        วันนี้ (9 ธ.ค.62) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลพร้อมกัน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

        นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การคอร์รัปชั่นถือเป็นอาชญากรรมที่เป็นภัยส่งผลกระทบต่อทุกประเทศ กลายเป็นปัญหาสากลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงมากที่สุด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศเร่งแก้ไข ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการแสดงพลังและเจตนารมณ์พร้อมกัน 

        วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีทั่วโลกได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลขึ้น เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ส่งเสริมสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน#ผู้ว่าสุราษฎร์ธานีร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล #

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยา แซ่หม่ง

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี