รองนายกรัฐมนตรี เรียกประชุมคณะกรรมการขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน ขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

09 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 274

รองนายกรัฐมนตรี เรียกประชุมคณะกรรมการขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน ขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีก 3 เดือน และสั่งการเพิ่มความระมัดระวังช่วงเทศกาลปีใหม่


พลตรี พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์และเหตุการณ์การก่อเหตุความไม่สงบ ซึ่งยังคงมีเหตุการณ์ความรุนแรงในบางพื้นที่ แต่มีแนวโน้มลดลง โดยประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัยจากหน่วยงานในพื้นที่ด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ

ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและใช้กฏหมายพิเศษในที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเดิมต่อไปอีก 3 เดือน คือ 20 ธันวาคม 2562-19 มีนาคม 2563 โดยครั้งนี้เป็นการขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่ 58 และยังต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสืบสวน สอบสวน ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ด้วยต่อไป

พลเอก ประวิตร ยังได้กำชับให้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง โดยต้องดูแลคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่จะต้องระมัดระวังตนเองด้วย ต้องปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ยิ่งใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและป้องกันไม่ให้มีการก่อเหตุในพื้นที่ที่บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการปรับลดไปแล้วจะต้องไม่ให้เป็นแหล่งพักพิง หลบซ่อนของผู้ก่อเหตุได้ ตลอดจนต้องมีการบูรณาการทำงานให้ใกล้ชิด โดยมุ่งให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม พร้อมเพิ่มมาตรการด้านการข่าว ให้มีประสิทธิภาพและมีความแน่นแฟ้นมากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนต่อไป


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย